Projekty 2019

Fundacja Dzieci Czytają objęła patronatem dwa realizowane przez księgarnię Badet i dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  projekty trwające przez cały  2019 rok.

„Spoza kanonu. Cykl warsztatów literackich dla grup szkolnych i przedszkolnych – kontynuacja projektu z 2018 r.” to zadanie, które zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 14 spotkań dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w kameralnej dziecięcej księgarni Badet. W każdym spotkaniu będzie uczestniczył twórca książek dziecięcych (autor lub ilustrator), który opowie o swojej pracy nad książką, a także o temacie, który w niej porusza. Będzie czas na swobodną rozmowę i zadawanie pytań. Kładziemy duży nacisk na bezpośredni kontakt z artystą, gdyż naszym zdaniem jest to najskuteczniejszy sposób promocji czytelnictwa. Każde spotkanie łączymy z warsztatami, w zależności od tematu artystycznymi lub edukacyjnymi, które mają pogłębić odbiór prezentowanych książek. Cele projektu: chcemy zachęcić dzieci do spędzania wolnego czasu w księgarni i umożliwić wielu uczniom być może pierwszą wizytę na spotkaniu autorskim w księgarni. Zależy nam na promowaniu wartościowej literatury oraz nawiązaniu kontaktu ze szkołami, z którymi mamy nadzieję na długofalową, szerszą współpracę. Skorzystają także nauczyciele, którzy będą mogli się zapoznać z różnymi metodami pracy z książką i popularyzowania czytelnictwa. Dzięki spotkaniom księgarnia jest masowo odwiedzana przez dzieci, które po warsztatach dla klas wielokrotnie wracają do księgarni, zachęcone przyjazną atmosferą, ciekawym przebiegiem spotkania, bogatą ofertą książek. Bardzo zadowoleni z zajęć nauczyciele proszą nas o poszerzenie oferty o kolejne spotkania z innymi twórcami, przekazują nam entuzjastyczne opinie o wysokiej jakości warsztatów. Dzięki projektowi księgarnia działa jak bardzo popularne centrum kultury, coraz chętniej odwiedzane przez ludzi zainteresowanych książką. Projekt na 2019 r. ma więc być kontynuacją tegorocznego cyklu, który cieszył się dużą popularnością. W tym roku chcemy go rozbudować i zdecydowanie poszerzyć, tak aby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z naszych propozycji. Planujemy 14 spotkań, z udziałem ok. 500-700 dzieci łącznie (w zależności od zainteresowania i liczebności klas szkolnych). Zaprosimy wybranych przez nas twórców wartościowej beletrystyki, literatury popularno-naukowej, audiobooków, komiksów, książek obrazkowych lub pop-upowych takich jak m.in: Joanna Olech, Elżbieta Wasiuczyńska, Łukasz Wierzbicki, Daniel de Latour, Jarek Kaczmarek, Bogusław Janiszewski, Grzegorz Kasdepke i inni. Celem spotkań jest zaproszenie dzieci do uczestniczenia w życiu kulturalnym Warszawy. Być może dla wielu z nich będzie to pierwsza okazja, by spotkać się z pisarzem i móc z nim porozmawiać. Chcemy także oswoić miejsce, jakim jest księgarnia, zachęcić do jego regularnego odwiedzania. Dzięki cyklowi nasza księgarnia staje się twórczą przestrzenią, w której dużo się dzieje, jest inspirująco, zabawnie, ciekawie. Korzystając z naszego długoletniego doświadczenia w organizowaniu spotkań, jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom warsztatów i doskonały wybór wartościowej literatury. Naszym celem jest promowanie wybitnej literatury oraz księgarń kameralnych, które taką literaturę mają w swoim asortymencie i polecają klientom. Chcemy również zachęcić do współpracy szkoły i przedszkola, by wspólnie z nauczycielami kształtować postawy młodych ludzi aktywnie zaangażowanych w życie kulturalne. Mamy nadzieję, że spotkania będą także inspiracją dla wychowawców do włączania nowych pozycji do lektur szkolnych oraz podsuną innowacyjne, twórcze metody do pracy z książką. Realizacja niniejszego projektu wzmocni funkcję księgarni jako ośrodka animującego życie literackie. Zakładamy, że w rezultacie naszego projektu odwiedzi nas ponad 900 dzieci z różnych placówek, co jest najlepszą promocją księgarni kameralnej. Nawiążemy kontakty z aktywnymi nauczycielami, pracownikami szkół lub rodzicami i będziemy mogli długofalowo współpracować na innych polach (np. uzupełniać zbiory bibliotek szkolnych o nowości, pomagać przy wyborze nagród na koniec roku, wspierać w organizacji pozalekcyjnych, dodatkowych zajęć literackich, informować się nawzajem o większych wydarzeniach). Rezultatem prowadzenia tych zajęć będzie także podniesienie kompetencji załogi oraz wzmocnienie konkurencyjności księgarni kameralnej z jej kulturotwórczą ofertą w opozycji do dużych sieci handlowych i sklepów internetowych oferujących jednie książkę jako towar. Uważamy, że projekt skierowany do szkół wyrównuje szanse dzieci w dostępie do kultury, gdyż w wielu przypadkach jest tak, że jest to pierwsza wizyta dziecka w naszej księgarni, mimo że mieszka w bliskim sąsiedztwie.

„Sztuka książki. Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci” to projekt poświęcony nowoczesnej edukacji artystycznej i kulturalnej. Zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 7 spotkań dla dzieci i ich opiekunów w kameralnej dziecięcej księgarni Badet. Przewidujemy, że weźmie w nim udział ok. 420 dzieci. W części spotkań będą uczestniczyć graficy lub ilustratorzy książek dziecięcych, którzy opowiedzą o swojej pracy nad książką, o stosowanych technikach, metodzie pracy i przeprowadzą warsztaty plastyczne z dziećmi. Zaprosimy wybranych przez nas, cenionych twórców, takich jak m.in: Katarzyna Bajerowicz, Elżbieta Wasiuczyńska, Emilia Dziubak, Joanna Rusinek, Tomek Kozłowski, Daniel de Latour i inni. Cele projektu: chcemy zachęcić dzieci do spędzania wolnego czasu w księgarni i umożliwić najmłodszym kontakt z pełnymi pasji i zaangażowania artystami. Zależy nam na promowaniu wartościowej literatury, chcemy pobudzać kreatywność i zachęcić najmłodszych do rozwijania swojej twórczości. Zaprosimy całe rodziny do odwiedzania kameralnej, stacjonarnej księgarni, działającej wyjątkowo aktywnie jako lokalne centrum kultury, w którym można spędzić twórczo czas z dziećmi. Naszym celem jest również propagowanie aktywnego uczestnictwa najmłodszych w życiu kulturalnym i oswajanie ich z instytucjami kultury, a także umożliwienie dzieciom kontaktu z twórcami, rozmów, które są inspirujące dla obu stron. Dzięki takim spotkaniom księgarnia działa jak bardzo popularne centrum kultury, coraz chętniej odwiedzane przez ludzi zainteresowanych książką.